Kongres PRE W Madrycie 13-15 października 2021

W dniach 13-15 października 2021 odbył się w Madrycie Kongres Europejskiej Federacji ProducentówMateriałów Ogniotrwałych (PRE), którego gospodarzem było Asociación Nacional de Fabricantes deProductos Refractarios, Materiales y Servicios Afines (ANFRE) a...

Posiedzenie SPMO on-line

Posiedzenie SPMO on line. Omówiono obszary działalności PRE i UC i stan spraw związanych z REACH, NEPSI, aktualizacji BREF w przemyśle ceramicznym, ankietami i konkursami PRE dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i gospodarki w obiegu zamkniętym. Przedstawiono prace...

Walne Zgromadzenie Unii Ceramicznej on line.

Walne Zgromadzenie Unii Ceramicznej on line. Obrady poprzedziła prezentacja J.Watsona Sekretarza Generalnego EUROGAS pt. „Droga do neutralności pod względem emisji CO2 do roku 2050 – rola gazu”, w której  podkreślił stopniowy wzrost użycia wodoru jako paliwa....