Spotkanie w Szczawnicy – jubileusz 25 lecia SPMO

lis 6, 2023

W dniach 26-27 października odbyło się w Szczawnicy spotkanie członków SPMO poświęcone 25-cio leciu istnienia Stowarzyszenia. Co prawda już 5 lat wcześniej, w 1993 roku, miała miejsce udana próba integracji środowiska producentów materiałów ogniotrwałych po transformacji ustrojowej i utworzenie Klubu Producentów Materiałów Ogniotrwałych, ale jego przekształcenie w posiadające określone uprawnienia Stowarzyszenie i rejestracja SPMO nastąpiła w grudniu 1998 roku.
Okres lat 90-tych i początku XXI wieku charakteryzował spadek produkcji, a następnie zmiany procesów u użytkowników materiałów ogniotrwałych. Szczególne znaczenie miała transformacja przemysłu stalowego, największego odbiorcy materiałów ogniotrwałych, gdzie postępowała likwidacja materiałochłonnych procesów martenowskich i wprowadzanie ciągłego odlewania stali. Konsekwencją spadku zapotrzebowania na materiały ogniotrwałe i zmiany potrzeb rodzajowych była likwidacja niektórych zakładów produkujących materiały ogniotrwałe. Równoczesnie postępowały procesy konsolidacji i przejęcia. Likwidacji uległy Radomskie ZMO, Lubuskie ZMO, Gliwickie ZMO, Częstochowskie ZMO, DZM Świdnica. Żaroszamot (obecnie Polska Ceramika Ogniotrwała Żarów) po sprywatyzowaniu przejął Wrocławskie ZMO, a ZM Ropczyce przekształcone w Spółkę Akcyjną i jako jedyne w branży znajdujące się na Giełdzie Papierów Wartościowych przejęły Chrzanowskie ZMO. Następowały również przejęcia przez koncerny zagraniczne i tak Skawińskie ZMO przejął Vesuvius, PMO Kraków koncern Mittal, a Górkę Cement włoski MAPEI. Powstawały też mniejsze firmy, jak Górbet, Ferrocarbo, PPHU Kwarcyt, ZM Grochów, Incermet. W późniejszym okresie powstały spółki: REWA, Chematex i Voiter, Postępujące zmiany miały odbicie w zmianach członkowskich Stowarzyszenia, nie spowodowały jednak zaburzenia ciągłości jego funkcjonowania. Od początku swojej działalności Stowarzyszenie realizowało swoją podstawową misję tj.:
1. Integrację producentów materiałów ogniotrwałych prowadzących swoją działalność na terenie Polski.
2. Reprezentowanie interesów producentów materiałów ogniotrwałych wobec organów administracji państwowej oraz na szczeblu europejskim.
Okres ostatnich blisko 20 lat to wzrost kontaktów międzynarodowych: przystąpienie do Europejskiej Federacji Producentów Materiałów Ogniotrwałych PRE (od 2005r), coroczne spotkania z członkami Czesko-Słowackiego Stowarzyszenia Producentów Materiałów Ogniotrwałych (od 2005r). Ważnym wydarzeniem było uzyskanie stałej reprezentacji w Komitecie Wykonawczym PRE (od 2018r).

Jubileuszowe spotkanie w Szczawnicy umożliwiło przypomnienie najważniejszych wydarzeń w historii Stowarzyszenia. Dyskutowano również o bieżącej sytuacji i perspektywach. Wspólna kolacja będąca okazją do prowadzenia w miłej atmosferze nieformalnych rozmów mogła trwać i trwać…