Dni Ceramiczne w Brukseli

gru 21, 2022

W dniach 28-30 listopada 2022 odbyły się kolejne, coroczne Europejskie Dni Ceramiczne. W ramach tegorocznych Dni miało miejsce posiedzenie Forum Ceramicznego Parlamentu Europejskiego (EPCF), walne zebranie Unii Ceramicznej, uroczysta kolacja dla uczczenia 60 -cio lecia Unii Ceramicznej, publiczna konferencja „ Strategiczna autonomia Europy w obszarach kluczowych” oraz spotkania komitetów wykonawczych poszczególnych europejskich organizacji sektorowych, w tym Europejskiej Federacji Producentów Materiałów Ogniotrwałych (PRE).

    W czasie plenarnego posiedzenia Forum Ceramicznego Parlamentu Europejskiego prowadzono dyskusję w dwóch panelach:

  1. „Zmienione rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych (CPR) dla dobrze funkcjonującego jednolitego rynku materiałów budowlanych”.
  2. „Pakiet Fit for 55 dedykowany do sytuacji awaryjnych kryzysu energetycznego w Unii Europejskiej”.

    Obrady pierwszego panelu prowadziła przewodnicząca EPFC Elisabetta Gualmini, natomiast drugiego Inmatriculada Rodrigez-Pereiro poprzednia przewodnicząca. Swoje stanowisko w omawianych sprawach przedstawiali przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i przemysłu ceramicznego. Wśród panelistów głos zabierał m.in. europoseł Adam Jarubas kontrsprawozdawca rozporządzenia w sprawie Granicznego Korekcyjnego Mechanizmu Węglowego (CBAM).

    Obrady EPFC odbywały się w audytorium Muzeum Przyrodniczego, a uroczysta kolacja w Galerii Dinozaurów tego muzeum pośród potężnych gablot ze szkieletami tych wymarłych zwierząt.