Informacja o odwołaniu spotkania

Grupa Zadaniowa ds. normalizacji Światowego Stowarzyszenia Materiałów Ogniotrwałych WRA kierowana przez łącznika pomiędzy WRA a ISO dr Gerharda Urbanka planowała spotkanie w Brukseli w sprawie przeglądu trzech norm dotyczących: oznaczania wytrzymałości na ściskanie w...

Złożono wniosek o sfinansowanie projektu RefraPredict

Złożono wniosek o sfinansowanie projektu RefraPredict pt.: „Przewidywalność długoterminowej ogniotrwałości wysokoglinowych betonów ogniotrwałych w warunkach dużego obciążenia cieplnego, ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń pochodzących z materiału z...