Podsumowanie po Walnym Zebraniu SPMO

W związku z zakończeniem kadencji członków Zarządu SPMO odbyło się Walne Zebranie, w czasie którego podsumowano działalność ustępującego Zarządu w latach 2015-2019 i dokonano wyboru Zarządu na następną kadencję 2019-2023. Zebrani udzielili absolutorium dotychczasowym...