Kongres PRE

Kongres PRE (Europejskiej Federacji Producentów Materiałów Ogniotrwałych PRE w Trieście (Włochy). W czasie Kongresu odbyła się m.in. debata panelowa na temat globalnych problemów w branży materiałów ogniotrwałych, w której  udział wzięli Carol Jackson (prezes Harbison...

Spotkanie członków SPMO z członkami AČSVŽ

Spotkanie członków SPMO z członkami Czesko-Słowackiego Stowarzyszenia Producentów Materiałów Ogniotrwałych (AČSVŽ) w Trzyńcu. W czasie spotkania przedstawiono dane statystyczne produkcji materiałów ogniotrwałych w Czechach, Słowacji i w Polsce oraz dyskutowano o...