Posiedzenie SPMO 25 listopad 2021

Ze względu na trwającą pandemię posiedzenie odbyło się on line. Porządek obrad był następujący: Część I. Statystyka krajowa i PRE za rok 2020  Omówienie Kongresu PRE (14-15.10.21):  – Warsztaty: I. Gospodarka o Obiegu Zamkniętym   ...

Dni Ceramiczne w Brukseli 16-17 listopad 2021

Najważniejszymi wydarzeniami odbywających się w bieżącym roku Dni Ceramicznych w Brukseli było posiedzenie Forum Ceramicznego Parlamentu Europejskiego (EPCF), Walne Zgromadzenie Unii Ceramicznej i Konferencja na temat wprowadzenia „Mapy Drogowej Ceramiki do 2050r”...