Zebranie SPMO w Krakowie – 17 marzec 2022

W  dniu 17.03.2022 odbyło się w Krakowie Walne Zebranie SPMO, w czasie którego przedstawiono sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia w 2021 roku. Sprawozdania zostały przyjęte przez zebranych, a członkom Zarządu udzielono absolutorium....