Dni Ceramiczne w Brukseli

W dniach 28-30 listopada 2022 odbyły się kolejne, coroczne Europejskie Dni Ceramiczne. W ramach tegorocznych Dni miało miejsce posiedzenie Forum Ceramicznego Parlamentu Europejskiego (EPCF), walne zebranie Unii Ceramicznej, uroczysta kolacja dla uczczenia 60 -cio...