Walne Zebranie SPMO 24.05.2023

cze 26, 2023

W dniu 24.05.2023 odbyło się w Hotelu Stok w Wiśle Jaworniku Walne Zebranie SPMO, w czasie którego podsumowano działalność w 2022 roku oraz dokonano oceny działalności Zarządu za okres kadencji 2029 – 2023. Przyjęto sprawozdania merytoryczne i finansowe i pozytywnie oceniono działania Zarządu. Udzielono absolutorium członkom ustępującego Zarządu i na kadencję 2023 – 2027 wybrano Zarząd w niezmienionym składzie.

Zebranie poprzedzało rozpoczynającą się w tym samym dniu XX Międzynarodową Konferencję „Materiały Ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie” organizowaną przez Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Stowarzyszenie podobnie jak poprzednich było współorganizatorem tej konferencji, trwającej w dniach 24-26.05.2023. W konferencji uczestniczyło 160 osób z kraju i zagranicy.

W sesji specjalnej – „Materiały monolityczne – Współpraca międzynarodowa” przedstawiciele zespołów badawczych z Niemiec i z Polski zaprezentowali wyniki badań w koordynowanym ze strony polskiej projekcie RefraPredict realizowanym w ramach inicjatywy CORNET ..

W sesji specjalnej - "Materiały monolityczne - Współpraca międzynarodowa" wyniki badań w koordynowanym ze strony polskiej przez SPMO projekcie RefraPredict zaprezentowali przedstawiciele zespołów niemieckich i polskich.