Zebranie SPMO w Krakowie – 23 luty 2023

W dniu 23.02.2023 odbyło się w Krakowie kolejne zebranie członków Stowarzyszenia. Porządek obrad był następujący: Krótka informacja o sytuacji w zakładach i istotnych problemach związanych z aktualna sytuacją gospodarczą; „Strategia zrównoważonego rozwoju w przemyśle...