Walne Zebranie SPMO 24.05.2023

W dniu 24.05.2023 odbyło się w Hotelu Stok w Wiśle Jaworniku Walne Zebranie SPMO, w czasie którego podsumowano działalność w 2022 roku oraz dokonano oceny działalności Zarządu za okres kadencji 2029 – 2023. Przyjęto sprawozdania merytoryczne i finansowe i...

Zebranie SPMO w Krakowie – 23 luty 2023

W dniu 23.02.2023 odbyło się w Krakowie kolejne zebranie członków Stowarzyszenia. Porządek obrad był następujący: Krótka informacja o sytuacji w zakładach i istotnych problemach związanych z aktualna sytuacją gospodarczą; „Strategia zrównoważonego rozwoju w przemyśle...

Dni Ceramiczne w Brukseli

W dniach 28-30 listopada 2022 odbyły się kolejne, coroczne Europejskie Dni Ceramiczne. W ramach tegorocznych Dni miało miejsce posiedzenie Forum Ceramicznego Parlamentu Europejskiego (EPCF), walne zebranie Unii Ceramicznej, uroczysta kolacja dla uczczenia 60 -cio...

  Spotkanie członków SPMO z członkami  AČSVŽ

W dniach 13 i 14 października, po dwuletniej przerwie spowodowanej covidem, odbyło się w Łańcucie i Ropczycach XV spotkanie członków SPMO z członkami Czesko-Słowackiego Stowarzyszenia Producentów Materiałów Ogniotrwałych  (AČSVŽ). Program pierwszego dnia w...

Spotkanie w ramach projektu RefraPredict

W dniu 19.05.2022 w czasie XIX Międzynarodowej Konferencji w Wiśle odbyło się kolejne, tym razem bezpośrednie, spotkanie realizatorów projektu RefraPredict „Przewidywalność długoterminowej ogniotrwałości wysokoglinowych betonów ogniotrwałych w warunkach dużego...

XIX Międzynarodowa Konferencja w Wiśle – 18-20 maj 2022

W dniach 18 – 20 maja 2022 e odbyła się w Wiśle XIX Międzynarodowa Konferencja „Materiały Ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie” organizowana przez Łukasiewicz-ICIMB Oddział Materiałów Ogniotrwałych, której współorganizatorem jest SPMO. Uczestniczyło w...