Zebranie Sprawozdawcze 21.03.2024

    W trakcie zebrania sprawozdawczego przedstawione sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2023 zostały przyjęte bez zastrzeżeń przez obecnych członków Stowarzyszenia i podjęto stosowne uchwały.     W dalszej części zebrania Dr...

Spotkanie w Szczawnicy – jubileusz 25 lecia SPMO

W dniach 26-27 października odbyło się w Szczawnicy spotkanie członków SPMO poświęcone 25-cio leciu istnienia Stowarzyszenia. Co prawda już 5 lat wcześniej, w 1993 roku, miała miejsce udana próba integracji środowiska producentów materiałów ogniotrwałych po...

Walne Zebranie SPMO 24.05.2023

W dniu 24.05.2023 odbyło się w Hotelu Stok w Wiśle Jaworniku Walne Zebranie SPMO, w czasie którego podsumowano działalność w 2022 roku oraz dokonano oceny działalności Zarządu za okres kadencji 2029 – 2023. Przyjęto sprawozdania merytoryczne i finansowe i...

Zebranie SPMO w Krakowie – 23 luty 2023

W dniu 23.02.2023 odbyło się w Krakowie kolejne zebranie członków Stowarzyszenia. Porządek obrad był następujący: Krótka informacja o sytuacji w zakładach i istotnych problemach związanych z aktualna sytuacją gospodarczą; „Strategia zrównoważonego rozwoju w przemyśle...

Dni Ceramiczne w Brukseli

W dniach 28-30 listopada 2022 odbyły się kolejne, coroczne Europejskie Dni Ceramiczne. W ramach tegorocznych Dni miało miejsce posiedzenie Forum Ceramicznego Parlamentu Europejskiego (EPCF), walne zebranie Unii Ceramicznej, uroczysta kolacja dla uczczenia 60 -cio...