Spotkanie członków SPMO z członkami  AČSVŽ

paź 25, 2022

W dniach 13 i 14 października, po dwuletniej przerwie spowodowanej covidem, odbyło się w Łańcucie i Ropczycach XV spotkanie członków SPMO z członkami Czesko-Słowackiego Stowarzyszenia Producentów Materiałów Ogniotrwałych  (AČSVŽ). Program pierwszego dnia w Łańcucie obejmował prezentacje prezesa AČSVŽ Stanislava Dvořaka : „Statystyka AČSVŽ za rok 2021” i „ Liberty – Carbon neutral 2030” oraz sekretarza SPMO Jerzego Czechowskiego „Przemysł materiałów ogniotrwałych w Polsce w latach 2020-2021 i perspektywy  – energia i użytkownicy”. W dyskusji nawiązywano do  rosnących kosztów energii i problemów związanych z ewentualnym zastosowaniem wodoru do wypalania materiałów ogniotrwałych.

W części nieoficjalnej uczestnicy spotkania zwiedzili zamek/pałac Lubomirskich i Potockich. W drugim dniu nastąpił przejazd uczestników z Łańcuta do Zakładów Magnezytowych Ropczyce SA. Zwiedzających powitał prezes Józef Siwiec, a wiceprezes ds. handlowych Jerzy Gdula omówił krótko historię zakładów, podkreślając rozwój eksportu, który aktualnie wynosi ponad 50% wielkości produkcji i trafia na wszystkie kontynenty. Kierownik Centrum Badawczo-Rozwojowego Wiesław Zelik przedstawił jego działalność, po czym nastąpiło zwiedzanie centrum i wydziałów produkcyjnych.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń  i wzmocnienia kontaktów.

  Uczestnicy spotkania przed rozpoczęciem zwiedzania Zakładów Magnezytowych „Ropczyce” SA.

Wiceprezes ds. Handlowych Jerzy Gdula prezentuje historię i aktualną działalność ZM „Ropczyce”. W pierwszym rzędzie od prawej kierownik Centrum Badawczo-Rozwojowego ZM ” Ropczyce Wiesław Zelik, wiceprezes ds. Jakości i Rozwoju Marian Darłak, Prezes, Dyrektor Generalny Józef Siwiec, Prezes SPMO Tomasz Biliński, Prezes Vesuvius Skawina Aleksander Sawiuk, za nim w drugim rzędzie (drugi od lewej) Prezes AČSVŽ Stanislav Dvořak.