Kongres PRE W Madrycie 13-15 października 2021

paź 13, 2021

W dniach 13-15 października 2021 odbył się w Madrycie Kongres Europejskiej Federacji Producentów
Materiałów Ogniotrwałych (PRE), którego gospodarzem było Asociación Nacional de Fabricantes de
Productos Refractarios, Materiales y Servicios Afines (ANFRE) a współorganizatorem PRE.

Po raz pierwszy od początku pandemii COVID-19 około 70 członków PRE, kadra kierownicza z
przemysłu materiałów ogniotrwałych i przedstawiciele krajowych stowarzyszeń z całej Europy miała
okazję spotkać się osobiście na 3-dniowym Kongresie w celu omówienia istotnych informacji
dotyczących przemysłu materiałów ogniotrwałych na poziomie europejskim.

Kongres rozpoczął się w środę 13 października od posiedzenia Komitetu Wykonawczego PRE, gdzie
omówiono kwestie administracyjne i sfinalizowano przygotowania do posiedzeń Kongresu.
W kolejnym dniu odbyło się spotkanie w ramach Komitetu Ekonomicznego PRE. Przedstawiono dane
statystyczne za lata 2020 / 2021 dotyczące produkcji materiałów ogniotrwałych, cen surowców i
kosztów frachtu. Następnie prezes PRE wręczył nagrody przedstawicielom zakładów uczestniczących
w konkursie dotyczącym poprawy bezpieczeństwa pracy. Kolejnym punktem programu były cztery
odbywające się równoległe warsztaty na temat gospodarki o obiegu zamkniętym,
cyfryzacji/przemysłu 4.0, bezpieczeństwa oraz polityki klimatycznej i handlu.

Po zakończeniu spotkań i warsztatów w ramach programu socjalnego organizowanego przez ANFRE
odbyło się zwiedzanie Madrytu, a wieczorem miała miejsce uroczysta kolacja.

Piątek 15 października był poświęcony Zgromadzeniu Ogólnemu PRE. Przedstawiono wnioski z
warsztatów, prezes PRE wręczył nagrody za osiągnięcia w zakresie Gospodarki w Obiegu Zamkniętym,
a Dyrektor Generalny Unii Ceramicznej R. Batier zaprezentował kluczowe działania, które zespół UC
obecnie prowadzi na poziomie europejskim. Tematyka obejmowała handel, kwestie substancji
chemicznych (REACH), środowisko, badania i zrównoważone finanse.

Odbyło się głosowanie, w którym prezydent PRE Patrick Bikard został wybrany na drugą kadencję, a
Christian Meyre został mianowany wiceprezesem.

Spotkanie zakończył zwiastun kolejnego Kongresu PRE, który odbędzie się w Wiedniu w dniach 1-3
czerwca 2022 r.

Zwycięzcy konkursów PRE

 • Bezpieczeństwo pracy:
  • Złoty medal: Zakład Radenthein – RHI Magnesita,
  • Srebrny medal: Foseco Hengelo – Vesuvius,
  • Brązowy medal: Zakład Sevilla – Alfran
 • Gospodarka w Obiegu Zamkniętym:
  • Złoty medal: Veitsch and Mainzlar – RHI Magnesita
  • Srebrny medal: Zakład Třinec – Vesuvius
  • Brązowy medal: Zakład Muelheim – Vesuvius