Spotkanie otwierające realizację międzynarodowego projektu RefraPredict

sty 28, 2021

Spotkanie otwierające realizację międzynarodowego projektu RefraPredict finansowanego w ramach inicjatywy CORNET i koordynowanego ze strony polskiej przez SPMO. W spotkaniu uczestniczyły zespoły realizujące badania z Niemiec: FGF i Hochschule Koblenz i z Polski Ł-ICIMB oraz przedstawiciele przemysłu i koordynatorzy ze strony niemieckiej i polskiej.

Po wprowadzeniu i scharakteryzowaniu celu projektu przedstawiciele poszczególnych zespołów przedstawili przewidziany zakres badań:

 1. L. Erbar, K.Sarnow (HS Koblenz) – Opracowanie modelowych betonów ogniotrwałych z
  systematycznie zanieczyszczoną osnową przy użyciu spreparowanych „prekursorów” oraz
  badania wpływu zanieczyszczeń na własności betonów „na zimno”;
 2. E.Brochen – Opracowanie innowacyjnego urządzenia umożliwiającego równoczesne badanie
  wpływu gradientu temperaturowego i obciążenia mechanicznego oraz badania własności
  wysokotemperaturowych betonów modelowych;
 3. J.Podwórny (Ł-ICIMB) – Opracowanie metody badań prędkości pełzania w oparciu o
  koncepcję Norton-Bailey’a i badania mikrostruktury i własności betonów modelowych.
  W dyskusji wiele miejsca poświęcono preparatyce betonów modelowych.