Walne Zgromadzenie Europejskiej Federacji Producentów Materiałów Ogniotrwałych PRE on line.

cze 4, 2020

Walne Zgromadzenie Europejskiej Federacji Producentów Materiałów Ogniotrwałych PRE on line. Ze względu na pandemię odwołano Kongres PRE i ograniczono się do spotkania internetowego. Przedstawiono i zaakceptowano sprawozdanie Komitetu Wykonawczego PRE. Omówiono szanse i wyzwania związane z „Zielonym Ładem” dla przemysłu materiałów ogniotrwałych oraz aktualną sytuację rynkową. Przedstawiono informacje ogólne na temat działań w zakresie europejskiego lobbingu i kwestii technicznych podejmowanych przez PRE.