STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH

AktualnościO Stowarzyszeniu

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Producentów Materiałów Ogniotrwałych w Polsce jest organizacją zrzeszającą na zasadzie pełnej dobrowolności przedsiębiorstwa przemysłowe, handlowe, instytuty naukowo-badawcze, wyższe uczelnie, a także inne jednostki organizacyjne działające na rzecz przemysłu materiałów ogniotrwałych oraz prezesów, dyrektorów, lub członków kadry kierowniczej tych jednostek. Zostało założone w 1997r.
Od 2007 r. jest członkiem Europejskiej Federacji Producentów Materiałów Ogniotrwałych PRE (European Refractories Producers Federation: www.pre.eu) z siedzibą w Brukseli. PRE jest członkiem Unii Ceramicznej (Cerame Unie: www.cerameunie.eu ) zrzeszającej europejskie organizacje reprezentujące poszczególne sektory przemysłu ceramicznego.

PRE prowadzi również sekretariat Światowego Stowarzyszenia Materiałów Ogniotrwałych WRA ( World Refractories Association: www.worldrefractories.org). Od 2018r prezes Stowarzyszenia Producentów Materiałów Ogniotrwałych wchodzi w skład Komitetu Wykonawczego PRE.

SPMO jest członkiem Hutniczej Izby Przemysłowo Handlowej HIPH z siedzibą w Katowicach:
www.hiph.org

Lata działalności

Zszerzonych podmiotów

Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:

01

Dążenie do rozwoju i popieranie efektywności pracy przemysłu materiałów ogniotrwałych i lobbowanie na rzecz tego przemysłu;

02

Reprezentowanie interesów jego członków wobec władz państwowych, samorządowych i związkowych;

03

Prowadzenie współpracy i reprezentowanie członków wobec krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i organizacji działających w obszarze ceramiki, a w szczególności w przemyśle materiałów ogniotrwałych, oraz organizacji europejskich mających wpływ na stanowione prawo;

04

Przejmowanie roli negocjatora na wniosek zainteresowanych stron w sporach zbiorowych.

Aktualny skład Zarządu:

Tomasz Biliński

Prezes

Jacek Szczerba

Wiceprezes

Jerzy Czechowski

Sekretarz

Członkowie Stowarzyszenia

FERROCARBO SP. Z O.O.

INCERMET SP. Z O.O.

CHEMATEX SP. Z O.O.

POLSKA CERAMIKA OGNIOTRWAŁA - ŻARÓW SP. Z O.O.

GÓRKA CEMENT SP. Z O.O.

OZMO SP. Z O.O.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A.

ARCELORMITTAL REFRACTORIES SP. Z O.O.

PPH REWA SP. Z O.O.

VESUVIUS POLAND SP. Z O.O.

GÓRBET REFRACTORIES WOJCIECH MIKULSKI

ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

VOITER SP. Z O.O.

Aktualności

Posiedzenie SPMO on-line

Posiedzenie SPMO on line. Omówiono obszary działalności PRE i UC i stan spraw związanych z REACH, NEPSI, aktualizacji BREF w przemyśle ceramicznym, ankietami i konkursami PRE dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i gospodarki w obiegu zamkniętym. Przedstawiono prace...

czytaj dalej

Walne Zgromadzenie Unii Ceramicznej on line.

Walne Zgromadzenie Unii Ceramicznej on line. Obrady poprzedziła prezentacja J.Watsona Sekretarza Generalnego EUROGAS pt. „Droga do neutralności pod względem emisji CO2 do roku 2050 – rola gazu”, w której  podkreślił stopniowy wzrost użycia wodoru jako paliwa....

czytaj dalej

Walne Zebranie SPMO on line

Walne Zebranie SPMO on line. Przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności w 2019r bez zastrzeżeń. W części ogólnej przedstawiono dane statystyczne za 2019r dotyczące SPMO, omówiono stan spraw związanych z wystąpieniem do Ministerstwa Rozwoju o...

czytaj dalej

Sekretariat

ul. Toszecka 99,
44-100 Gliwice

Kontakt

tel: +48 693 999 987
spmo@spmo.gliwice.pl