Spotkanie on line z członkami Komitetu Technicznego PKN nr 28

sty 21, 2021

Spotkanie on line z członkami Komitetu Technicznego PKN nr 28 ds. Materiałów Ogniotrwałych i przedstawicielami zakładów zrzeszonych w SPMO, w czasie którego J.Czechowski (sekretarz SPMO i równocześnie przewodniczący KT nr 28) przedstawił prezentację na temat „ Normalizacja w obszarze materiałów ogniotrwałych”. Omówił m.in. uczestnictwo Polski w pracach CEN/CT187, aktualne prace ISO/CT33 oraz prace powołanego w ubiegłym roku Zespołu Zadaniowego ds. normalizacji w ramach Komitetu Technicznego Światowego Stowarzyszenia Materiałów Ogniotrwałych WRA. Przedstawił program bieżących prac Zespołu i zaangażowanie Sieci Łukaszewicz-ICIMB w badaniach międzylaboratoryjnych. W czasie dyskusji zadeklarowano zaangażowanie laboratorium Ferrocarbo w tego rodzaju badaniach.