Posiedzenie SPMO on-line

gru 17, 2020

Posiedzenie SPMO on line. Omówiono obszary działalności PRE i UC i stan spraw związanych z REACH, NEPSI, aktualizacji BREF w przemyśle ceramicznym, ankietami i konkursami PRE dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i gospodarki w obiegu zamkniętym. Przedstawiono prace normalizacyjne Grupy Zadaniowej WRA ds. normalizacji i ustalono przygotowanie spotkania na temat problematyki normalizacji w obszarze materiałów ogniotrwałych.