Złożono wniosek o sfinansowanie projektu RefraPredict

mar 1, 2020

Złożono wniosek o sfinansowanie projektu RefraPredict pt.: „Przewidywalność długoterminowej ogniotrwałości wysokoglinowych betonów ogniotrwałych w warunkach dużego obciążenia cieplnego, ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń pochodzących z materiału z recyklingu” na 29 Konkurs CORNET.  Projekt koordynowany jest przez Forschungsgemeinschaft Feuerfest e. V.(FGF) w Hoechgrenzhausen , a ze strony polskiej SPMO. Projekt realizować będą zespoły z FGF i Hochschule Koblenz (Niemcy) i ICiMB – Sieć Badawcza Łukasiewicz (Polska).