Informacja o odwołaniu spotkania

mar 1, 2020

Grupa Zadaniowa ds. normalizacji Światowego Stowarzyszenia Materiałów Ogniotrwałych WRA kierowana przez łącznika pomiędzy WRA a ISO dr Gerharda Urbanka planowała spotkanie w Brukseli w sprawie przeglądu trzech norm dotyczących: oznaczania wytrzymałości na ściskanie w temperaturze otoczenia, oznaczania odporności na ścieranie w temperaturze otoczenia oraz oznaczania odporności na działanie CO. Do spotkania nie doszło ze względu na ograniczenia związane z wybuchem pandemii koronawirusa. Sekretarz SPMO J.Czechowski  pełniący równocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu Technicznego PKN nr 28 ds. Materiałów Ogniotrwałych przesłał opinie na temat istniejących norm, a w szczególności do wyników badań wytrzymałości na ściskanie zespołu, którym kierował w projekcie ReStaR. Rezultaty badań w ramach tego projektu posłużyły do zmian wprowadzonych do normy EN.