XIX Międzynarodowa Konferencja w Wiśle – 18-20 maj 2022

maj 30, 2022

W dniach 18 – 20 maja 2022 e odbyła się w Wiśle XIX Międzynarodowa Konferencja „Materiały Ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie” organizowana przez Łukasiewicz-ICIMB Oddział Materiałów Ogniotrwałych, której współorganizatorem jest SPMO. Uczestniczyło w niej 175 przedstawicieli przemysłu oraz uczelni i jednostek naukowo-badawczych z Polski, Austrii, Czech, Litwy, Słowacji, Szwajcarii i Szwecji. Wygłoszono 32 referaty w 6 sesjach tematycznych i zaprezentowano 9 posterów.

Jak w poprzednich latach konferencja była też miejscem nawiązywania kontaktów i wzmacniania współpracy w rozmowach kuluarowych. Sprzyjał temu emocjonujący turniej gry w kręgle.