Spotkanie w ramach projektu RefraPredict

maj 30, 2022

W dniu 19.05.2022 w czasie XIX Międzynarodowej Konferencji w Wiśle odbyło się kolejne, tym razem bezpośrednie, spotkanie realizatorów projektu RefraPredict „Przewidywalność długoterminowej ogniotrwałości wysokoglinowych betonów ogniotrwałych w warunkach dużego obciążenia cieplnego, ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń pochodzących z materiału z recyklingu” z użytkownikami. Prezentacje dotyczące stanu realizacji projektu przedstawili przedstawiciele zespołów Hochschule Koblenz (laura Erbar, Olaf Krauze) i Forschungsgemeinschaft Feuerfest e.V. (Erwan Brochen) z Niemiec oraz Łukasiewicz CIMB Oddział Materiałów Ogniotrwałych (Jacek Podwórny). Przedstawiciele przemysłu aktywnie uczestniczyli w dyskusji podkreślając znaczenie prowadzonych badań dla zwiekszenia recyklingu w obecnej sytuacji surowcowej w przemyśle materiałów ogniotrwałych.