PROJEKTY BADAWCZE

Stowarzyszenie we współpracy z Oddziałem Materiałów Ogniotrwałych Instytutu Ceramiki i
Materiałów Budowlanych oraz partnerami z Niemiec: Forschungsgemeinschaft Feuerfest e.
V.(FGF) i Hochschule Koblenz w Hoehr-Grenzhausen inicjowało projekty badawcze, które
zgłaszane były w ramach inicjatywy CORNET (COllective Research NETworking) i finansowane
w zakresie realizowanym w Polsce przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Koordynatorem projektów ze strony polskiej było SPMO. Zrealizowano następujące projekty:

COllective Research NETworking
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Stowarzyszenie Producentów Materiałów Ogniotrwałych

Sekretariat

ul. Toszecka 99,
44-100 Gliwice

Kontakt

tel: +48 693 999 987
spmo@spmo.gliwice.pl