Walne Zgromadzenie Unii Ceramicznej on line.

lis 18, 2020

Walne Zgromadzenie Unii Ceramicznej on line. Obrady poprzedziła prezentacja J.Watsona Sekretarza Generalnego EUROGAS pt. „Droga do neutralności pod względem emisji CO2 do roku 2050 – rola gazu”, w której  podkreślił stopniowy wzrost użycia wodoru jako paliwa. Prezydent Unii Ceramicznej  A. Delcourt przedstawił plan działania UC i priorytety na rok 2021zwracając uwagę na konieczność dalszego wzrostu aktywności w kontaktach z Komisją Europejską, Europarlamentem i europejskimi stowarzyszeniami przemysłowymi.

Forum Ceramiczne Parlamentu Europejskiego on line: Dyskusje panelowe w dwóch panelach z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, Europarlamentu i przemysłu ceramicznego dotyczące handlu międzynarodowego i Europejskiego Zielonego Ładu. Linki do skrótów tych dyskusji :

  • EPCF Trade Panel 1: “Trade Policy Review: The road to an open strategic autonomy”:
  • EPCF Green Deal Panel 2: “Making the European Green Deal and CBAs fit for SMEs”: