Walne Zebranie SPMO on line

cze 26, 2020

Walne Zebranie SPMO on line. Przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności w 2019r bez zastrzeżeń. W części ogólnej przedstawiono dane statystyczne za 2019r dotyczące SPMO, omówiono stan spraw związanych z wystąpieniem do Ministerstwa Rozwoju o uwzględnienie przemysłu materiałów ogniotrwałych w wykazie uprawnionych do rekompensat przyznawanych przemysłom energochłonnym i informację nt. „Noty o Skutkach” Komisji Europejskiej w sprawie definicji półproduktu oraz przedstawiono prognozy dotyczące światowego rynku stali.