STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH

AktualnościO Stowarzyszeniu

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Producentów Materiałów Ogniotrwałych w Polsce jest organizacją zrzeszającą na zasadzie pełnej dobrowolności przedsiębiorstwa przemysłowe, handlowe, instytuty naukowo-badawcze, wyższe uczelnie, a także inne jednostki organizacyjne działające na rzecz przemysłu materiałów ogniotrwałych oraz prezesów, dyrektorów, lub członków kadry kierowniczej tych jednostek. Zostało założone w 1997r.
Od 2007 r. jest członkiem Europejskiej Federacji Producentów Materiałów Ogniotrwałych PRE (European Refractories Producers Federation: www.pre.eu) z siedzibą w Brukseli. PRE jest członkiem Unii Ceramicznej (Cerame Unie: www.cerameunie.eu ) zrzeszającej europejskie organizacje reprezentujące poszczególne sektory przemysłu ceramicznego.

PRE prowadzi również sekretariat Światowego Stowarzyszenia Materiałów Ogniotrwałych WRA ( World Refractories Association: www.worldrefractories.org). Od 2018r prezes Stowarzyszenia Producentów Materiałów Ogniotrwałych wchodzi w skład Komitetu Wykonawczego PRE.

SPMO jest członkiem Hutniczej Izby Przemysłowo Handlowej HIPH z siedzibą w Katowicach:
www.hiph.org

Lata działalności

Zszerzonych podmiotów

Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:

01

Dążenie do rozwoju i popieranie efektywności pracy przemysłu materiałów ogniotrwałych i lobbowanie na rzecz tego przemysłu;

02

Reprezentowanie interesów jego członków wobec władz państwowych, samorządowych i związkowych;

03

Prowadzenie współpracy i reprezentowanie członków wobec krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i organizacji działających w obszarze ceramiki, a w szczególności w przemyśle materiałów ogniotrwałych, oraz organizacji europejskich mających wpływ na stanowione prawo;

04

Przejmowanie roli negocjatora na wniosek zainteresowanych stron w sporach zbiorowych.

Aktualny skład Zarządu:

Tomasz Biliński

Prezes

Jacek Szczerba

Wiceprezes

Jerzy Czechowski

Sekretarz

Członkowie Stowarzyszenia

FERROCARBO SP. Z O.O.

INCERMET SP. Z O.O.

CHEMATEX SP. Z O.O.

POLSKA CERAMIKA OGNIOTRWAŁA - ŻARÓW SP. Z O.O.

GÓRKA CEMENT SP. Z O.O.

OZMO SP. Z O.O.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A.

ARCELORMITTAL REFRACTORIES SP. Z O.O.

PPH REWA SP. Z O.O.

VESUVIUS POLAND SP. Z O.O.

GÓRBET REFRACTORIES WOJCIECH MIKULSKI

ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

VOITER SP. Z O.O.

Aktualności

Informacja o odwołaniu spotkania

Grupa Zadaniowa ds. normalizacji Światowego Stowarzyszenia Materiałów Ogniotrwałych WRA kierowana przez łącznika pomiędzy WRA a ISO dr Gerharda Urbanka planowała spotkanie w Brukseli w sprawie przeglądu trzech norm dotyczących: oznaczania wytrzymałości na ściskanie w...

czytaj dalej

Złożono wniosek o sfinansowanie projektu RefraPredict

Złożono wniosek o sfinansowanie projektu RefraPredict pt.: „Przewidywalność długoterminowej ogniotrwałości wysokoglinowych betonów ogniotrwałych w warunkach dużego obciążenia cieplnego, ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń pochodzących z materiału z...

czytaj dalej

Podsumowanie po Walnym Zebraniu SPMO

W związku z zakończeniem kadencji członków Zarządu SPMO odbyło się Walne Zebranie, w czasie którego podsumowano działalność ustępującego Zarządu w latach 2015-2019 i dokonano wyboru Zarządu na następną kadencję 2019-2023. Zebrani udzielili absolutorium dotychczasowym...

czytaj dalej

Kongres PRE

Kongres PRE (Europejskiej Federacji Producentów Materiałów Ogniotrwałych PRE w Trieście (Włochy). W czasie Kongresu odbyła się m.in. debata panelowa na temat globalnych problemów w branży materiałów ogniotrwałych, w której  udział wzięli Carol Jackson (prezes Harbison...

czytaj dalej

Spotkanie członków SPMO z członkami AČSVŽ

Spotkanie członków SPMO z członkami Czesko-Słowackiego Stowarzyszenia Producentów Materiałów Ogniotrwałych (AČSVŽ) w Trzyńcu. W czasie spotkania przedstawiono dane statystyczne produkcji materiałów ogniotrwałych w Czechach, Słowacji i w Polsce oraz dyskutowano o...

czytaj dalej

Sekretariat

ul. Toszecka 99, 44-100 Gliwice

Kontakt

tel: +48 693 999 987
spmo@spmo.gliwice.pl