Walne Zgromadzenie Unii Ceramicznej on line.

Walne Zgromadzenie Unii Ceramicznej on line. Obrady poprzedziła prezentacja J.Watsona Sekretarza Generalnego EUROGAS pt. „Droga do neutralności pod względem emisji CO2 do roku 2050 – rola gazu”, w której  podkreślił stopniowy wzrost użycia wodoru jako paliwa....